PSB PANDA
Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek: 7:30-17:00 / Sobota: 7:30-13:00 / Niedziela: zamknięte
Strona główna/Produkcja/Termopapa

Termopapa

PŁYTA TERMOIZOLACYJNA

OPIS WYROBU
Płyty TERMOPAPA produkowane są z płyt styropianowych samogasnących odmiany EPS 100-0038 o wymiarach 1000 mm długości i 1000 mm szerokości w grubościach z przedziału od 50mm do 250 mm.
Płyty TERMOPAPA laminowane są papą asfaltową podkładową na welonie z włókien szklanych odmiany P/100/1200.
Papa wystaje poza krawędzie płyt styropianowych tworząc 50mm zakłady na długości i szerokości płyty.

DANE TECHNICZNE
Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:


 L.p.  Właściwości  Wymagania
 1  Wymiary:
- długość (bez zakładów), mm
- szerokość (bez zakładów), mm
- grubość, mm:
jednostronnie oklejane
dwustronnie oklejane
 100 ±0,3%
(500, 1000) ±0,3%
(52 - 252) ±2
(54 - 254) ±2
 2  Odchylenie od prostokątności na długości i szerokości (bez zakładów), mm/m  nie więcej niż 5
 3  Odchylenie od płaskości (bez zakładów), mm  nie więcej niż 5
 4  Współczynnik przewodzenia ciepła w temperaturze 10°C
wartość deklarowana W/mk
 0,040
 5  Obciążenie punktowe przy odkształceniu 5 mm, N  nie więcej niż 1000
 6  Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym. kPa  nie więcej niż 100
 7  Wytrzymałość na oddziaływanie papy od powierzchni płyt styropianowych, N  nie więcej niż 15
 8  Wytrzymałość na odrywanie papy, od płyt styropianowych, kPa
- po klimatyzacji:
- po działaniu wody:
- po działaniu temperatury 70°C:
nie więcej niż 80
nie więcej niż 80
nie więcej niż 80

 

 

 

 

 

 

 

 WPŁYW NA ŚRODOWISKO
Płyty TERMOPAPA są lekkim pokryciem dachowym mającym wpływ na obniżenie kosztów ogrzewania,
klimatyzacji budynków w których zostały zastosowane a tym samym przyczyniają się do znacznych
oszczędności energii co jest elementem korzystnym dla środowiska naturalnego.
Płyty TERMOPAPA zostały wykonane z materiałów nie szkodliwych dla zdrowia co zostało
potwierdzone dokumentem wystawionym przez Państwowy Instytut Higieny w Warszawie.

POSIADANE DOKUMENTY

PSB

© 2013, PSB PANDA

realizacja: